Wet Wabo op 4 november 2008 aangenomen door Eerste Kamer

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

mr. J.H.G. van den Broek                                                                                                                                                                                                                                     

HomeBor tekstInvoeringswetKennispleinMor tekstVROMWabo tekstWegwijzer Wabo

De Wabo in het kort

In het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geintegreerd tot een omgevingsvergunning. Dit leidt tot de invoering van een loket, een (digitaal) aanvraagformulier, een bevoegd gezag (een aanspreekpunt), een uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, een procedure voor bezwaar en beroep en ee
n handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging moet leiden tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten.

Het wetsvoorstel (30 844) is op 11 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamercommissies voor VROM/WWI en voor Justitie hebben op 9 september 2008 het
eindverslag
uitgebracht. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer was op 28 oktober 2008. Op 4 november 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wabo; slechts de SP stemde tegen.

Wet-Wabo Links

Wet-Wabo Boeken

Eerste Kamer

Kennisplein Omgevingsvergunning

Kluwer

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning

 

Wet Wabo Foto's

Wet Wabo Kennisplein

BergenWabo-er 2008

Tijdens de Dag van de Wabo 2008 overhandigt Minister Cramer (VROM) aan mr. J.H.G. van den Broek het glassculptuur nadat hij is gekozen tot Wabo-er 2008.

Kennisplein Omgevingsvergunning

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 09 november 2008